Home

Časovi matematike Poznavanje matematike se smatra opštom kulturom. Njena primena u svakodnevnom životu može mnogo pomoći svakom pojedincu. Časovi matematike ne moraju samo biti nužnost kada vaše dete dobije lošu ocenu ili ne položi ispit. Vrlo je neophodno dete navići na korišćenje logike i radne navike kako bi steklo samopouzdanje u rešavanju matematickih zadataka. Stoga, … Continue reading Home