Home

Časovi matematike Usled povećanja obima časova oformio sam tim koji pruža usluge podučavanja matematike osnovcima. Poznavanje matematike se smatra opštom kulturom. Njena primena u svakodnevnom životu može mnogo pomoći svakom pojedincu. Časovi matematike ne moraju samo biti nužnost kada vaše dete dobije lošu ocenu ili ne položi ispit. Vrlo je neophodno dete navići na korišćenje … Continue reading Home