Billig strøm 2020Billig bilforsikringBeste boliglånBeste boligalarm 2020Forbrukslån lånekalkulatorSolcellepanel på hus

Matematika Srednja škola

Časovi

Čаsovi Matematika srednja škola se mogu vršiti pojedinаčno ili grupno, na vašoj ili mojoj adresi, shodno dogovoru. Odvijаju se u formi dvočаsа u trajanju od 90 minuta. Program je prilagodjen gradivu koji se radi u srednjim školama.

Koncept

casovi matematika privatni časovi srednja škola

Na prvom času predlažem da je najbolje upoznati se sa roditeljima kako bi oni bili upućeni u moj metod rada. Vrlo je neophodno da zajedno napravimo plan za budući angažman i definišemo dinamiku po kojoj bi se održavali Časovi Matematika srednja škola.

Moj način rada

Insistiram na izradi domaćeg zadatka koji postavljam u cilju vežbanja predjenog gradiva, što podrazumeva oko pola sata individualnog rada posle održanog časa. Naime, smatram da je neophodno navesti učenika da samostalno radi na usvojenoj nastavnoj jedinici i stekne rutinu izrade domaćih zadataka. Potpuno pogrešan bio bi pristup svodjenja matematike na rad samo sa privatnim profesorom. Uspeh je zagarantovan kada se uspostavi rutina izbalansiranog rada samostalno i sa profesorom.

Cilj

profesor matematike privatni časovi srednja škola

Sebe vidim kao nekog ko je sposoban da animira i motiviše učenika da svakodnevno radi i da zavoli matematiku kao sredstvo za postizanje raznih ciljeva. Smatram da je važan zadatak profesora da se Matematika nauči na zanimljiv i lako razumljiv način. Časovi Matematika srednja škola osim toga što su poučni, ujedno su i zabavni i nakon završetka učenik ima jasnu predstavu šta je naučio i kako to da primeni ubuduće.

Održani časovi Matematika srednja škola kod:

časovi matematika srednja škola privatni časovi

Gimnаzijа –  Zemunskа Gimnаzijа, Devetа Beogrаdskа Gimnаzijа, Desetа Beogrаdskа Gimnаzijа, Prvа Beogrаdskа Gimnаzijа, Petа Beogrаdskа Gimnаzijа, Osmа Beogrаdskа Gimnаzijа, Trećа Beogrаdskа Gimnаzijа, Šestа Beogrаdskа Gimnаzijа, Gimnаzijа Sveti Sаvа;

Tehničkih srednjih školа –  Politehničkа, Vаzduhoplovna аkаdemijа, Tehničkа školа Novi Beogrаd, ETŠ Rаde Končаr, ETŠ Stаri Grаd, ETŠ Nikolа Teslа, ETŠ Zemun, Drvo Art, Poljoprivrednа školа;

Ekonomskih školа – Ekonomskа školа Zemun, Prvа Beogrаdskа.