Koncept podučavanja

privatni casovi matematika za studente fakultet

Časovi (Matematika Fakultet) se odvijaju kao pojedinačni ili grupni. Pojedinačni časovi matematike su najbolje rešenje jer grupe nekima mogu da predstavljaju opterećenje prilikom raslojavanja znanja. Grupe treba praviti sa kolegama koje imaju približno isto znanje ili, bolje rečeno, slično neznanje iz oblasti koju treba savladati. Časovi (Matematika Fakultet) se izvode u mom odnosno vašem stanu ili ako imate neki bolji predlog na nekom mestu gde se može nesmetano u tišini učiti.

Studenti

profesor matematike privatni časovi fakultet studenti

Tokom dugogodišnjeg rada sa studentima imao sam prilike da se uverim kako je neproduktivno održavanje nastave na javnim mestima. Veoma često držim časove studentima koji su prekinuli i posle izvesnog vremena se ponovo vratili na studije i sa svima njima imam jako lepu i uspešnu saradnju. Osim toga najveći broj mojih studenata iz inostranstva su oni koji su se zaposlili i žele da napreduju u karijeri pa se doškolavaju.

Oblasti matematike za fakultet

Profesor matematike studenti privatni časovi fakultet

Oblasti koje uglavnom predajem kriju se iza naslova predmeta Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3, Tehnička Matematika itd. Mogu vam pomoći ukoliko kuburite sa sledećim oblastima: Determinante, Matrice, Kompleksni brojevi, Sistemi lineranih jedačina sa i bez parametara, Ispitavanje toka Funkcije, granične vrednosti,  Vektori, Prava i Ravan i dr; Neodredjeni integrali, Odredjeni Integrali, Dvostruki integrali, Trostruki integrali, Površinski Integrali, Krivolinijski Integrali; Diferencijalne jednačine prvog i višeg reda; Statistika, Verovatnoća.

Časovi Matematika Fakultet sam držao studentima sa:

Profesor matematike privatni časovi fakultet

Državnih fakulteta – Mаšinski, Ekonomski, Grаđevinski,Rudаrsko-Geološki, ETF, PMF,  FON, Poljoprivredni,  Šumаrski, Sаobrаćаjni

Privatnih fakulteta -Megаtrend, Singidunum, Union, Rаčunаrski fаkultet

Viših školа – Višа Poslovnа, Višа Mаšinskа Tаurunum, Višа Elektrotehničkа, Viša Gradjevinska

Informišite se detaljnije na mojoj drugoj internet lokaciji: http://www.privatnicasovi.in.rs