Internacionalni test matematike

Priprema za polaganje internacionalnog testa matematike

Ukoliko želite da svome detetu obezbedite usavršavanje u inostranstvu, biće mu potreban svetski priznat sertifikat. Dobija se uz položen internacionalni test matematike (SAT, ACT, Cambridge matematika) u nekom od akreditovanih centara. Test se polaže obavezno na engleskom jeziku.

Inforimišite se na vreme. Potrebna vam je pripremna nastava za internacionalni test matematike? Uspeh zagarantovan sa iskusnim profesorom.

Internacionalni testovi iz matematike

Matematika po Cambridge programu (IGSCE ili AS/A) namenjena je srednjoškolcima koji  pohađaju program Cambridge nastave.

SAT (Scholastic Assessment Test) je obavezan za upis na američke fakultete za dobijanje sportskih ili akademskih stipendija.

ACT (American College Test) je poteban za upis na diplomske studije u Americi, a odnosi se na gradivo srednje škole iz oblasti engleskog jezika, matematike i prirodnih nauka.

Polaganje testova SAT, ACT / Cambridge matematika je dostupno u Beogradu. Više o tome moguće je proveriti na zvaničnim internet stranama:

internacionalni test matematike (SAT, ACT, Cambridge matematika)
internacionalni test matematike (SAT, ACT, Cambridge matematika)

Pripremna nastava za polaganje testova SAT, ACT / Cambridge matematika

internacionalni test matematike (SAT, ACT, Cambridge matematika)

Pripremna nastava za polaganje – internacionalni test matematike (SAT, ACT, Cambridge matematika) vrši se kroz individualne časove sa profesorom koji ima veliko iskustvo u podučavanju iz matematike.


internacionalni test matematike (SAT, ACT, Cambridge matematika)

Uz pomoć profesora matematike učenik prelazi sve oblasti iz kojih će biti testiran za upis na internacionalni univerzitet i koledž. Časovi matematike se mogu odvijati na engleskom i srpskom jeziku. Mogu biti organizovani online, na vašoj ili profesorovoj adresi.


internacionalni test matematike (SAT, ACT, Cambridge matematika)

Online časovi matematike se održavaju putem Skype, Hangout, Viber, Whatsapp aplikacija. Osim toga, koristi se Web white board aplikacija koja predstavlja belu tablu za interakciju na istom listu. Uz to u toku sesije moguće je napraviti snimak ekrana. Sve što je radjeno na času ostaje snimljeno kako bi učenik mogao da ima trag o obradjenoj materiji. U svakom slučaju, besplatne aplikacije koje podržavaju rad bele table su: https://awwapp.comhttps://www.twiddla.com. Ukoliko ne posedujete touch screen uredjaj od pomoći bi bilo korišćenje grafičke table po kojoj se piše specijalnom olovkom i prenosi se prikaz na ekran.

Način pripreme – internacionalni test iz matematike

priprema časovi matematike

Priprema za internacionalni test matematike se bazira na udžbeniku koji propisuju zvanične institucije nadležne za ova testiranja. Pošto su pitanja na testovima bazirana na gradivu iz srednje škole sa učenikom se radi u dve etapa. Prva etapa podrazumeva obnavljanje gradiva i podučavanje, a druga testiranje. Sa profesorom se rade testovi u idealnom slučaju bar mesec dana pred polaganje internacionalnog testa.

internacionalni test matematike (SAT, ACT, Cambridge matematika)

Znači budite proaktivni, zakažite čas vašem detetu. Omogućite mu pripremu za upis na neki od prestižnih fakulteta u Americi, Velikoj Britaniji ili nekoj drugoj zemlji.