Ukoliko ste zainterosovani ovde možete testirati svoje znanje iz matematike.

Na najkvalitetnijem domaćem internet portalu Teorijske Matematike nalaze se testovi iz više oblasti. Dostupna su pitanja vezano za aritmetički niz, binomnu formulu, eksponencijalne jednačine, funkcije, geometrijski niz, jednačine i nejednačine, kombinatoriku, kompleksne brojevie kvadratne jednačine, logaritme, planimetriju, polinome, problemske zadatke, sisteme jednačina, stereometriju HARD, Stereometriju NORMAL, trigonometriju izraza, trigonometriju jednačina, vektore izrazi, proporcije i procentni račun i racionalizaciju.