Studenti

Matematika za studente

Moja matematika za studente nije puko bubanje formula i šablonsko rešavanje zadataka. Sa mnom studenti uče da je jako važno ponašati se kao intelektualac i naučiti izistinski ono što će posle koristiti u struci koju su odabrali. Fakultet nije samo ustanova kroz koju bi trebalo zgrabiti ocene. To je mesto gde se uči kako ući svet odraslih, Moji studenti uče da izaberu znanje, jer ko su inženjeri, lekari, ekonomisti na kraju ako ga nemaju?!

privatni casovi matematike

Pivatni profesor je odgovor kada zaškripi matematika za studente

Uz zanimljiv pristup matematiku je moguće savladati lako i na razumljiv način. Prepoznajte problem na vreme. Uvek je lakše položiti ispit ili spremiti kolokvijum uz kontinuirani rad.

Na mojim časovima uči se o praktičnoj primeni matematike, pripremaju se ispiti ali moguće je oformiti i mini grupe kroz rešavanje tzv. case studies.

Fakulteti koje pohađaju moji studenti

Ovde možete videti neke od fakulteta koje pohadjaju studenti sa kojima sam sarađivao. Taj krug se iz dana u dan širi. Veoma često držim časove studentima koji su prekinuli i posle izvesnog vremena se ponovo vratili na studije. Sa svima njima imam jako lepu i uspešnu saradnju. Osim toga, najveći broj mojih studenata iz inostranstva su oni koji su se zaposlili i žele da napreduju u karijeri pa se doškolavaju.

Ja sam iskusni i kvalifikovani profesionalac i nastavom se bavim više decenija.

Pristup koji sam kroz godine iskustva razvio pokazao se kao vrlo uspešan.

Privatni fakulteti

Državni fakulteti

Državne više škole

Osnovni principi u radu sa učenicima

Insistiram na izradi domaćeg zadatka koji postavljam u cilju vežbanja predjenog gradiva, što podrazumeva oko pola sata individualnog rada posle održanog časa. Naime, smatram da je neophodno navesti učenika da samostalno radi na usvojenoj nastavnoj jedinici i stekne rutinu izrade domaćih zadataka. Potpuno pogrešan bio bi pristup svodjenja matematike na rad samo sa privatnim profesorom. Uspeh je zagarantovan kada se uspostavi rutina izbalansiranog rada samostalno i sa profesorom.

Domaći zadaci

creative-thinking-icon

Kreativno razmišljanje

Mentalna gimnastika

computer-literacy-icon

Kompjuterska pismenost

Detaljnije o profesoru
časovi matematike za osnovce

Ako se pitate da li su online časovi matematike pametan izbor, pozovite da se konsultujete. Moj metod vežbanja matematike uključuje rad na online tabli. Učenici vole nove tehnologije i veoma brzo se prilagodjavaju. Interaktivan rad na zajedničkoj podlozi omogućava nam da rešavamo zadatke zajedno kao da smo u istoj prostoriji. Na ovaj način se štedi vreme, poštuju se epidemiološke mere i uživa se u komforu svoga doma.

Više od 13.000 puta ocenjivan 5

Kontakt - Časovi matematike

Ocenjen 5/5 od više od 13.000 mojih učenika,

a to su osnovci, srednjoškolaci i studenti